Σύνθεση V – Patrick Henry Bruce

Σύνθεση V – Patrick Henry Bruce

Η σύνθεση V του Patrick Henry Bruce είναι ένα αριστούργημα του μοντερνισμού, που συνδυάζει γεωμετρικά σχήματα και έντονα χρώματα. Η παραστατικότητα των αντικειμένων αποδιδείται με μοναδικό τρόπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του θεατή.