Η Μαρία και το Θείο Παιδί με τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή – Adam van Noort

Η Μαρία και το Θείο Παιδί με τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή – Adam van Noort

Η ζωγραφική του Adam van Noort “Η Παναγία με το Χριστουλάκι και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή” αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το θρησκευτικό αίσθημα και την ενότητα μεταξύ των αγίων προσώπων.